Archive
June, 2013 Monthly archive

hjernetrim

Er du klar for å trimme hjernen litt? Prøv deg på disse spørsmålene som er hentet fra grunnskolens pensum.

Lykke til! 🙂

 1. Hva er definisjonen på en art?
 2. En del stoffer forandrer farge i sur og basisk løsning. Hva kaller vi slike stoffer?
 3. Hva viser en planets omløpstid?
 4. Hvilke to hovedgrupper er planteriket delt inn i?
 5. Hva jobber en odontolog med?
 6. Hva kaller vi medikament som inneholder døde bakterier eller virus?
 7. Hva er pollinering?
 8. Nevn to forskjeller på stjerner og planeter.
 9. Hva er endorfiner?
 10. Hvilken syre brukes i bilbatterier?
 11. Hva får vi hvis vi løser opp et fast stoff i en væske?
 12. Nevn tre måter planter bruker for å spre frøene sine.
 13. Hva er forskjellen på astrologi og astronomi?
 14. Hva heter vår nærmeste nabogalakse?
 15. Hva heter teknologien som handler om å flytte på atomer og molekyler slik at vi kan bygge opp nye stoffer?
 16. Hva er en asteriode?
 17. Hva gjør du hvis du får etsende syre på huden?
 18. Hva kaller vi det øverste jordlaget som delvis består av nebrutte plante- og dyrerester?
 19. Hva er et lysår?
 20. Hvor fort går lyset, 300 000, 500 000 eller 700 000 km/s?

De riktige svarene finner du på inspiria.no.

Read More