19. desember

En nisse full av kjemikalier
Nordpolen er hjem for en rekke arktiske dyr. Nyere forskning viser at arktiske dyr inneholder høye nivåer av giftige kjemikalier. Dette gjelder blant annet flere typer fisk, sjøfugl og isbjørner. Miljøgifter blir spredt av luft- og havstrømmer og samler seg i polområdene.

Konsentrasjonen av miljøgiftene øker jo lenger opp i næringskjedene vi kommer: De går for eksempel fra plankton til fisk til fugl til sel til isbjørn.

Julenissen skal etter sigende også ha sitt bosted på nordpolen. Siden vi mennesker rager øverst i næringskjeden må vi regne med at den stakkars nissen vår sliter med skrantende helse på grunn av et høyt nivå av giftige kjemikalier i kroppen.

Spørsmålet er om det ikke er på tide å få nissen på rødlista som en av våre sterkt truede arter?