Blir noen mennesker lettere truffet av lyn enn andre?

I utgangspunktet er dette vanskelig å svare på av flere grunner: Det finnes lite statistikk om temaet på verdensbasis, det er i beskjeden grad drevet forskning på området og mange av historiene som finnes om folk som er truffet av lynet er vanskelige å få dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Snowpeak (CC BY 2.0)

Sær statistikk
Om vi begynner med statistikken: Her må vi til USA. Der er det ført statistikk siden 1959, mangelfullt i følge NASA, men det er det vi har. Statistikken viser at mellom 1959 og 1994 ble 3239 mennesker drept av lynnedslag i USA. 84 % av disse var menn. I samme periode ble 9818 skadet av lynnedslag. Av disse var 82 % menn.

Liker lynet testosteron?
82 % er jo en statistisk signifikant andel, noe som kunne støttet en hypotese om at menn lettere tiltrekker seg lyn enn kvinner. Men som i all forskning gjelder det å holde tunga rett i munnen når man tolker statistikk. Det kan finnes andre årsaker til at menn oftere treffes av lyn enn kvinner. Grunnen til at menn blir truffet av lyn fire ganger så ofte som kvinner i USA, kan skyldes at menn oftere befinner seg utendørs i stormvær, enten i jobbsammenheng eller i forbindelse med fritidssysler. Utendørs arbeid, golf, baseball, fotball, jakt og fiske har vært, og er fortsatt, mannsdominerte områder i USA. Her ligger nok mye av forklaringen, for den viktigste faktoren som må være tilstede for å bli truffet av lynet, er at man befinner seg utendørs når det er tordenvær. Jeg er ganske sikker på at om man sammenlikner tallene her, vil man finne en signifikant sammenheng. Kanskje noen alt har gjort det, ikke vet jeg.

En ubehagelig verdensrekord
Roy Sullivan hadde verdensrekord i å bli truffet av lyn og overleve. Han ble i følge Guinness rekordbok truffet 7 ganger og overlevde alle. Årsaken? Han jobbet som en slags oppsynsmann i en av USAs mest stormrammede nasjonalparker. Dermed var han veldig ofte på feil sted til feil tid, hvilket tilsynelatende sammenfaller med kjønnsstatistikken for lynnedslagsofre i USA. Men blir man truffet av lyn 7 ganger må det jo være lett å tro at ondsinnede, høyere makter står bak. Sannsynligheten for å bli truffet av lyn er jo så liten… Problemet med denne sannsynligheten er at den ikke tar utgangspunkt i at man befinner seg i en storm, men viser den generelle sannsynligheten for gjennomsnittsbefolkningen. Roy Sullivan var ikke gjennomsnittlig på grunn av jobben sin.

Ikke bad med paraply eller spill søndagsgolf i Florida
Det finnes likhetstrekk mellom ofre for lynnedslag. Den amerikanske statistikken viser at mange ofre enten befant seg i åpne områder, nettopp hadde badet (i hav eller innsjø), holdt i en paraply eller andre metallobjekter. Størst sannsynlighet for å bli truffet av lyn i USA har du dersom du spiller golf i Florida, rundt firetiden på ettermiddagen en søndag i juli. Da er sannsynligheten for å bli truffet dobbelt så høy som noe annet sted eller tidspunkt i USA. Årsaken: Stormsesong og ferietid med golfspillere på store åpne områder. Forskning viser også at i visse værtyper er sannsynlighetene for at lynet slår ned i et menneske eller en bronsestatue like store, selv uten at mennesket holder i et metallobjekt.

Veggiefrog (CC BY 2.0)

Hva sier forskningen?
Studiet av effekten lynnedslag har på menneskekroppen kalles keuranopatologi, mens studiet av faktiske lynskader på mennesker utsatt for lyn kalles keuranomedisin. Disse forskningsområdene er svært små i verdenssammenheng. Bare en håndfull mennesker i verden regnes som eksperter innen disse områdene. De som overlever lynnedslag reddes av et fenomen som kalles «external flashover». Da passerer lynet utvendig på kroppen, gjerne gjennom våte klær. Om hjertet ikke stopper, eller settes i gang raskt nok, kan man overleve. Det finnes tilsynelatende ikke forskning som viser at noen enkeltmennesker er mer utsatt for lyn enn andre.

Så hva er konklusjonen?
Det finnes ikke forskningsmateriale som understøtter noen hypotese om at enkelte mennesker tiltrekker seg lyn. Derimot finnes det et relativt bra materiale som viser at tidspunkt og sted er de avgjørende faktorene for hvorvidt man risikerer å bli truffet av lyn eller ikke. De dokumenterte tilfellene viser at de som blir truffet av lyn som oftest befinner seg i situasjoner der faren for å bli truffet av lyn er høy. Knapt noen overraskelse.

Her kan du lese mer statistikk fra USA. 

For (litt skremmende) info om hvordan man unngår å bli truffet av lyn kan du gå til struckbylightning.org.

Jeg ødelegger vel ikke for noen om jeg sier at det å unngå tordenvær eller holde seg innendørs kommer høyt opp på lista over ting man bør gjøre for å være trygg. Her finner du også løpende statistikk for antall lynnedslagsofre inneværende år.