Ukens INSPIRIA-ansikt

Ukens INSPIRIA-ansikt er Osmund Ueland, som er arbeidende styreleder i INSPIRIA science center. Visste du at han er tidligere konsernsjef for NSB? Lær mer om Osmund nedenfor.

Bli bedre kjent med Osmund:

Hva blir du inspirert av?
Hele INSPIRIA inspirerer meg. Mest blir jeg inspirert når jeg ser 8 -10 forventningsfulle skoleklasser blir tatt imot hver dag i senteret av våre dyktige formidlere, og opplever hvordan disse blir engasjert i laboratorieøvelser, science show og utstillingsbesøk. Fornøyde foreldre og besteforeldre sammen med sine barn og barnebarn på helge/feriebesøk gir også veldig inspirasjon.

Hva ville du bli da du var liten?
Da ville jeg bli kaptein på en stor båt, og ha tøff uniform med mange striper på armene.

Er det noe du skulle ønske du gjorde oftere?
Ja, jeg skulle ønske jeg oftere kunne bruke kvelder og helger til annet enn arbeid. Kultur og turer står høyt på listen.

Hva er det beste ved å jobbe på INSPIRIA?
Det beste ved å jobbe på INSPIRIA er å få være en del av et viktig arbeid i samfunnet; nemlig arbeidet med å motivere barn og unge til kunnskap og søke å bevisstgjøre fremtidsholdninger . Kontaktflaten mot det offentlige og det private næringsliv er stor. Det å bli kjent med mange nye mennesker er flott. Det er lett å se resultater av arbeidet. INSPIRIA er et krevende prosjekt, men det gir energi!

Hvilken utstilling på INSPIRIA er din favoritt?
Min favorittutstilling er ”Mindball” hvor jeg får testet min evne til å slappe av. Her tapte jeg i starten, men har skjerpet meg, og har lært mye her. Jeg ser på denne som en god tankevekker. Evnen til å slappe av er viktig for god helse.