Min aller beste utplasseringsuke noensinne!

Vi er to reiselivs elever ved Mysen videregående skole, vi var heldige og fikk utplassering i Norges beste science senter. Jeg har allerede hatt min første uke på INPIRIA, og jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag!

Skjermbilde 2014-03-21 kl. 14.28.13

Jeg reiser hver dag fra Rakkestad til Sarpsborg for å komme meg på jobb. Det er vel ikke hver dag du får jobbet og lekt samtidig? Men det gjør vi! Du lærer faktisk noe nytt hver dag, mattematikk, naturfag og mye mer. I tilegg har vi det beste arbeidsmiljøet og møter på fantastiske mennesker hver dag. Jeg har jobbet i cafeen, resepsjonen og med busking. Det jeg foretrekker best å jobbe med er resepsjonen. På resepsjonen hjelper jeg gjester og kunder ved å selge varer i lekebutikken Logia. Jeg har lært noe nytt og noe jeg kan ta med resten av livet mitt, det er faktisk å stå i kassa, en av de morsomste tingene jeg gjør i løpet av dagen.

Når jeg driver med busking er det morsomt når barna klatrer opp på hverandre å prøver å løse en knute. På science sentret kommer det flest skole elever fra alderen 6 år til 15 år.  De fleste barna som kommer på besøk vil alltid prøve de morsome utstillingene og spør hvordan ting fungerer.

Fatima Ayed.

Read More

Hvor går grensene for vår viten? Finnes det noe vi kan vite med sikkerhet? Er vårt verdensbilde korrekt? Er det mulig å definere et objekt eller et fenomen fullstendig og objektivt?

Urmennesket
Mennesket er et nysgjerrig vesen. Vi har gjennom alle tider prøvd å forstå verden rundt oss, og de fenomenene vi har observert. Vår utforskertrang og vår evne til å trekke logiske konklusjoner i sammensatte og kompliserte situasjoner har ikke bare tilfredsstilt nysgjerrigheten vår, men vært en forutsetning for vår overlevelse som art.

Ordet forskning var neppe i vokabularet til urmennesket, men det var nettopp forskning og eksperimentering som sto på dagsorden når det for eksempel var tid for planleggingen av jakten på byttedyr. Før jakten måtte de åpenbart vurdere hvilke våpen og redskap de hadde tilgjengelige, samt finne den mest optimale bruken av dem. Hvilke byttedyr var i nærheten, og hvilke farer måtte de passe seg for? Skulle de gå samlet i én gruppe, eller kunne det være en bedre taktikk å dele seg opp i mindre grupper?

shutterstock_100565722

Kan det ha vært et svært tålmodig urmenneske som etter mange dagers observasjon av en mammutflokk forsto at mammuten kunne beseires uten bruk av våpen i det han så en mammut bli jaget utfor en klippe av en gruppe rovdyr? Kan det være at de fant ut tallet på minimum antall jegere som trengtes for å beseire en mammut. Kanskje var det viktig at de også beveget seg i en bestemt formasjon under angrepet? Kan det være at medbrakte stokker og andre redskaper som lagde lyd, i tillegg til jegernes egne krigshyl, var nødvendige for å skremme mammuten tilstrekkelig?

Vi vet ikke sikkert. Men vi vet at urmennesket observerte naturen rundt seg, og handlet deretter. Nye våpen og redskaper ble laget, nye klær og måter å tilberede og lagre maten på ble stadig mer finurlige avhengig av hvilke utfordringer naturen gav oss. Mennesket viste seg meget tilpasningsdyktig, og det var nettopp denne evnen som etter hvert gjorde oss til den mest fremgangsrike arten på jordkloden.

Tilpasningsdyktighet krever nysgjerrighet, mot, intelligens og et sterkt overlevelsesinstinkt. Det er ikke nok å være klok hvis man ikke samtidig er villig til å risikere noe for økt visdom. På den andre siden er det ikke nok med nysgjerrighet og mot, fordi dristighet alene uten klokskap kan føre til en altfor tidlig død.

Kunnskap
Den gangen, som i dag, ervervet vi oss stadig mer kunnskap om naturen. Noen forskere har tom. forsøkt å kvantifisere den mengden kunnskap vi besitter, og har funnet at menneskehetens evne til å erverve seg kunnskap vokser eksponentielt med tiden. Og kunnskap er en forutsetning for den teknologiske utviklingen – jo mer vi vet, desto raskere utvikler vi ny teknologi.

Da det for 200 år siden var mulig å være ekspert i naturvitenskap generelt, er dette i dag en umulighet nettopp pga. den enorme mengden informasjon vi besitter innenfor hvert naturvitenskaplig felt. Det ble naturlig å dele naturvitenskapene inn i 5 hovedkategorier: astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi, der hver kategori igjen består av en rekke underkategorier.

Men selv med denne inndelingen er det i dag umulig å være ekspert innenfor bare en av disse kategoriene. Man kan ikke være ekspert i biologi, men vier man livet sitt til å studere melkesyrebakterier kan man kanskje så vidt kalle seg ekspert innenfor dette området. Det samme gjelder for de andre kategoriene. Det finnes ingen eksperter på astronomi lengre, men det går an å være ekspert innenfor temaet elektrisk ledningsevne i nøytronstjerner.

shutterstock_56794369

Sannhet
Men hva er egentlig kunnskap? Svaret virker kanskje opplagt? En folkelig definisjon kunne være noe sånt som at kunnskap er det vi faktisk vet. Men hva er det vi vet? Vel… vi vet for eksempel at Jorda ikke er flat, men rund som en kule. Vi vet at Jorda har én måne, som sammen med Jorda går i bane rundt sola vår. Dette kaller vi kunnskap.

Men kunnskapsbegrepet er ikke alltid like enkelt å forholde seg til. Jorda har nesten en perfekt kuleform, men bare nesten. Så, strengt tatt, er det ikke sant at Jorda har form som en kule. Den har høye fjell og dype daler som viser det. Er det mulig å finne den hele og fulle objektive sannheten om et objekt eller et fenomen.

jordklode2

Den endelige definisjon?
I hvilken grad er vårt verdensbilde korrekt?

La oss først rette blikket vårt ut mot stjernene og galaksene våre. I et vanlig linse- og speilteleskop kan vi se mange stjerner og galakser i flere forskjellige, flotte fargekombinasjoner. Vi kan se dem i rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett – fargespekteret for lys som er synlig for det menneskelige øyet.

Men lysende himmelobjekter kan sende ut stråling fra hele det elektromagnetiske spekteret, stråling øyet vårt ikke kan sanse direkte. De flotteste bildene av stjernetåker og supernovaer vi ser illustrert i magasiner kan være bilder av objekter slik de ser ut i det infrarøde spekteret, i radiobølgeområdet, i røntgenstråleområdet eller i et gammaspekter. Det menneskelige øyet ville ikke sett noen i disse spektraene om vi ikke hadde fargelagt denne strålingen til farger som vårt øye kan se. Det betyr altså at mange bilder av fenomener i verdensrommet ikke egentlig ser ut slik de er fremstilt. Vi fargelegger det usynlige slik at vi skal kunne se det.

stjerner

Men hvordan ”ser” et objekt ut som sender fra seg stråling i hele det elektromagnetiske spekteret? Slik vi ser det med våre øyne? Eller kanskje er det nærmeste vi kommer et godt ”bilde” å inkludere alle typene stråling, og fargelegge det som er usynlig for oss? Og hva med annen type stråling eller fotoner vi ennå ikke kan måle godt slik som mulige gravitoner, nøytrinoer, svart materie? Vi jukser ikke, vi gjør bare så godt vi kan når vi skal illustrere naturen, men det er viktig at vi er klar over hvilke metoder og hvilken teknologi vi bruker som en nyttig forlengelse av vårt ringe sanseapparat for å illustrere verden rundt oss.

Objektivitet – et spørsmål om fokus
La oss utføre et lite tankeeksperiment. Vi tenker oss at vi har fått i oppgave å definere sitrusfrukten lime på en vitenskaplig, objektiv og fullstendig måte. Fullt og helt.

Vi har all mulig teknologi og ressurser tilgjengelig. Vi kan benytte oss av alle mulige oppslagsverk, internett, vitenskapsmenn innenfor biologi, kjemi, fysikk, matematikk… eksperter innenfor alle felt som kunne være relevante for oppgaven.

Jeg sitter med en nylig innkjøpt lime foran meg. Den er mørkegrønn på den ene siden og lysegrønn på den andre. Den er ganske rund, mer kuleformet enn ellipseformet, men er hverken en perfekt kule eller en ellipsoide. Overflaten er ganske glatt og flat, men ser jeg nærmere etter finner jeg små fordypninger i skallet, nesten som små groper etter meteorittnedslag på himmellegemer i verdensrommet. Så formen er det vi får kalle irregulær, men likevel relativt rund.

lime

I tillegg ser jeg at den ene enden av skallet er formet i en kort, spydspisslignende form, mens den i andre enden har en tørr ring med en dypere grop i midten, der limen har hengt fast i treet. Dette noe av hva jeg klarer å registrere med mine egne sanser.

Nå ønsker jeg å bruke teknologi til å skanne limen i 3 dimensjoner, og får fram meget nøyaktige data på hele geometrien til frukten min på en PC-skjerm. Jeg bruker dataprogrammet til å regne ut volumet, men ønsker å dobbeltsjekke beregningen av volumet med en annen metode. Jeg senker limen ned i en kolbe med vann. Ikke en hvilken som helst kolbe. Kolben er utstyrt med et regneverktøy, som digitalt beregner volumforandringer.

Men resultatene fra de to volumberegningene er ikke like?

Ved nærmere ettersyn ser jeg at den nedsenkede limen har små luftbobler i enkelte av fordypningene i skallet, og regneprogrammet som brukte resultatene fra skanningen har en nedre grense for små groper den klarer å oppdage. Begge metodene har altså åpenbare feilkilder ved første inspeksjon, og det finnes sikkert flere. Vel… i et menneskes dagligliv kan vi knapt se noe problem ved slike små avvik, men hva om det faktisk var helt avgjørende å finne volumet til limen med 100 desimalers nøyaktighet? Hva om…?

Jeg lar volumberegningene ligge, og ønsker å finne ut av hva den består av kjemisk sett. Jeg sender først en bit av skallet til et laboratorium, og får tilbake en fullstendig analyse av hvilke stoffer, og i hvilke relative mengder de finnes i frukten min. Men har jeg definert, kjemisk sett hva et lime-skall består av? En lime gjennomgår jo en modningsprosess. Fra limen begynte å vokse på treet, til den havnet i butikkhyllene, til jeg plasserte den på pulten foran meg, og etter at den har havnet i boksen for resirkulering gjennomgår limen sitt eget livsløp: fra umoden, til perfekt moden, og til overmoden og råtten frukt finner vi i en kontinuerlig endring i det kjemiske innholdet. Og hvordan innvirker klima og jordsmonnet, der limen vokser, inn på fruktens kjemiske spekter? Det kjemiske innholdet er en funksjon av flere parametre i omgivelsene. Og merk at vi kun har analysert selve skallet så langt.

La oss endre fokus, slik overskriften i kapittelet antyder er viktig. Ja, vi kan analysere, med høy grad av nøyaktighet, hva en lime består av og hvilken form, farge og vekt den har. Men vi kan ikke gjøre dette 100 % presist. Vi kan også klassifisere dens plass i planteriket. Men er dette nok?

I den vestlige verden bruker vi som oftest lime til å sette en ekstra spiss på smaken til matretter eller noe vi drikker. For oss er den ikke viktig som næringsmiddel og matkilde. Men hva ville en lime være for en dehydrert, utsultet stakkar som ikke har sett vått eller tørt på mange dager? Jo, som livsnødvendig. Smak ville være uvesentlig, mens vann- og næringsinnhold ville være de klart viktigste parametrene.

La oss gå enda lengre. Hva ville en eventuell utenomjordisk sivilisasjon ønsket å vite om en lime? Kanskje ville våre undersøkelser og resultater så langt være helt irrelevante for dem.

De ville kanskje vite hva som reflekteres fra limen dersom du utsetter den for forskjellige typer elektromagnetisk stråling. Hva er det høyeste trykket du kan utsette den for slik at den etter en tid går tilbake til sin opprinnelige form. Hvor høyt trykk må til for at den knuses. Hva er friksjonkoeffisienten. Hva er energiinnholdet hvis den konsumeres, og hvor mye energi får du ut av den hvis hele limen konverteres til ren energi. Hva skjer med limen hvis du sender den inn i et svart hull. Er den giftig eller farlig for dem på en eller annen måte. Kan den inneholde en åndelig kraft. Blir de lykkelige dersom de tar på den. Kan den gi svaret på Meningen med Livet. Er limen en del av nøkkelen til hvordan Universet ble skapt eller hvordan det Universet ender sitt liv.

Det finnes et uendelig antall spørsmål som kan stilles om en ringe lime avhengig av hvilket fokus man har. Spørsmålet blir til slutt: kan man egentlig definere noe som helst objektivt og nøytralt, helt nøyaktig og med alle relevante parametre som kan tenkes?

Mens jeg funderer over dette tar jeg fram et glass, henter en neve frisk mynte ute i hagen min, heller oppi 2 ss sukker og moser blandingen. Til slutt tilsetter jeg 4 cl god rom og 8 cl sodavann, knuser litt is og presser ut all saften av limen som tilsettes drinken.

Jeg setter meg godt til rette og nyter en herlig Mojito-drink…

IMG_3718

Skrevet av Kristian Heide, formidler og fysiker/matematiker, INSPIRIA science center

Read More

Hello 🙂 Da var det meg, Ina (praksiselev), som skriver igjen. Før jeg forlater science-senteret, som jeg har blitt så glad i så tenkte jeg å skrive litt om hvilken utstilling jeg liker best her på Inspiria. Nå er det jo veldig mange morsomme og interessante utstillinger her. Men faktisk, den utstillingen jeg tar meg selv i å stoppe opp på hver gang jeg går forbi er “Forråtnelse”, tro det eller ei.

IMG_3965

Haha, for dere som ikke vet hva denne utstillingen går ut på så er det altså en baguette (denne gangen hvertfall) som ligger inne i et glass, og har ligget der i nå tre måneder. Inne i glasset så er det også et videokamera som har filmet baguetten siden første dagen den ble laget. Videokameraet er koblet til skjermen over, hvor du da ser bildet av baguetten live. Den blå og blanke dingsen ved siden av glasset, når du vrir på den så kan du se dag for dag hvordan baguetten ser ut, og også helt fra dag èn. Dette er ganske morsom synes jeg, spessielt når du vrir fort. Først ser du en nyfersk og deilig baguette, som bare krymper seg sammen og råtner, og ser til slutt helt råtten og virkelig uspiselig ut.

Her er det et før- og etter-bilde fra første dagen som var i november og den dag idag (13. februar):

IMG_3969 IMG_3970

Samtidig som det er litt små ekkelt å se hvor råtten maten ser ut etter en god tid, så er det jo også fascinerende og litt morsomt også. På utstillingen så har de også flere matvarer, desserter o.l. som du kan se tilbake på skjermen hvordan det ser ut dag for dag. Veldig rart å se hvordan for eksempel jordbær eller grøt ser ut etter at den har stått i flere måneder.

 

Idag er det forresten den siste dagen min. Kommer til å savne Inspiria og alle de ansatte her! Vært veldig koslig å få jobbet her i hele 3 uker, som har gått så fort. Må nevne at det her er virkelig et perfekt sted å ha praksisplass. Det er så urolig mye å gjøre, og veldig varierende oppgaver. Inspiria tilbyr virkelig mye forskjellig og mye morro – med mening selvsagt. Jeg har lært utrolig masse, og også hatt det veldig gøy her. Jeg kommer definitivt tilbake igjen!

– Ina Roppestad

 

Read More

Hola!

Mitt navn er Annabel, og jeg har fått æren av å være utplasseringselev her på Inspiria. Jeg har nå vært her 2 uker allerede, og det har gått så altfor fort.
1 uke gjenstår og det gleder jeg meg til.

Til vanlig går jeg på reiseliv på St.Olav Vgs sammed med min arbeidskollega Ina.

 

IMG_3961

Meg og Ina i full konsentrasjon.

 

På de 2 ukene vi har vært her har vi tilbringt mesteparten av tiden på kjøkkenet. Her jobber de søteste menneske du noensinne kan tenke deg.

Vi har tatt mye oppvask, skjært massevis av grønnsaker og fått “pyntet” mat.

IMG_3941

 

Vi har også vært noe ute på gulvet blant utstillingene som gulvvakt.

 

 

IMG_3948

Dette er en av utstillingene som heter “Høyre mot venstre”.

Ellers har vi tilbringt en del tid i resepsjonen og butikken.

IMG_3934IMG_3929

 

Å jobbe her på Inspiria er utrolig spennende! Vi får gjøre så utrolig mye forskjellig og snakke med så mange koselige mennesker.
Jeg kommer til å savne alle og en hver her den dagen jeg er ferdig.

– Annabel Johnsen

Read More

Hei! Mitt navn er Ina Roppestad, og jeg har vært så heldig å få være praksiselev her på Inspiria Science Center. Til vanlig går jeg på reiselivslinja på St. Olav vgs. Og denne gangen skulle vi ut i praksis i 3 uker. Jeg og Annabel, som også går på reiseliv med meg, runder snart den 2. uka her på Inspiria. Så langt har det vært veldig gøy og lærerikt!

IMG_3955

Ja, dette er da oss! Bilde ble tatt på speil-utstillingen her.

Jeg tenkte å fortelle litt om hvordan det har vært å jobbe her så langt, og hva slags arbeidsoppgaver jeg har hatt. Det har vært veldig varierende, noe jeg synes har vært ganske så greit. Både jeg og Annabel har vært i resepsjonen, butikken, cafeen, vært gulvvakt og hjulpet de på huset med diverse ting.

fIMG_3933

I resepsjonen har vi tatt i mot ulike kunder, stått litt i butikken og tatt telefonen om den har ringt. Vi har ikke vært her så veldig mye enda, men håper det blir mer av det neste uke. For det er veldig gøy når vi får litt ansvar og blant annet få stå i kassa og ta imot betalinger, osv.

IMG_3943IMG_3941

Hittil så har vi vært mest på cafeen, og det har vært ganske spennende egentlig. Har lært masse allerede av de utrolig flinke kokkene som jobber her! Her har vi både hakket grønnsaker og laget desserter, vasket opp og ryddet. Aldri stopp på kjøkkenet, nei – alltid noe å gjøre 😉

 

IMG_3961IMG_3951

Vi har også vært litt “gulvvakt”, passet på utstillingene og hjulpet de som har lurt på noe. På bildene over her kan dere se at vi prøver på et par av dem. Må nevne at Inspiria har utrolig mange rare og spennende utstillinger som er verdt å teste ut!

Jeg er veldig fornøyd med å ha praksisplass her på Inspiria! Håper den siste uka også blir like morsom og varierende. Det gjør den nok, for her skjer det jo så masse hele tiden. Kjenner at jeg gruer meg litt allerede til å gå tilbake til skolebenken. Skal nyte den siste uka her på Inspiria mest mulig, med både litt hardt arbeid og ulike morsomheter på jobb 🙂

– Ina Roppestad

Read More

Det var det mange, både store og små som gjorde på INSPIRIA helgen 18.-19. januar.
Et lite stikk i fingeren og vips så kommer vi inn under huden…

Aurora, 7 år

Hva finner vi der?
Blod kanskje? Ja, det gjør vi! Vet dere hvem som elsker blod? Det er mange som elsker blod av litt ulike årsaker. Mygg for eksempel, de elsker blod. Flått suger til seg blod, vampyrer også. Men de som elsker blod mest av alle det er bioingeniørene som jobber på sykehuset.

De hadde vi besøk av i helgen og alle som ville kunne finne ut hvilken blodtype de har. Vi har fire forskjellige blodtyper A, B, AB og 0. Blodbanken ønsker og trenger flere blodgivere. Er du over 18 år? Kanskje du kan bli deres nye blodgiver? På giblod.no kan du lese mer om å være blodgiver. Ønsker du å melde deg som blodgiver, kan du fylle ut dette registreringsskjema for blodgivere.

Ole Josef og Brage Ole Josef og Brage – to uvurdelige hjelpere

Bakterier? Kan vi se de?
Nei, de aller fleste bakterier må vi ha et mikroskop for å kunne se. Men, den aller største bakterien som er funnet frem til nå er faktisk like stort som dette punktumet du ser her nå. Mikrobiologen fra sykehuset kom med ulike typer mikrober som vi kunne se på i mikroskopet.

Her var for eksempel bakterier som Ecoli som er en tarmbakterie, streptococcus som vi finner i halsen. I tillegg til det fikk både voksne og barn se med egne øyne hva som sitter igjen på hendene etter en håndvask. Dette var en inspirerende erfaring i forhold til egne håndvaskvaner.

Erik, 9 år

Hjertet, det finner vi i hvert fall under huden!
Hvis du blir 85 år gammel har hjertet ditt slått ca 3500 000 000 ganger. Hjertet til en blåhval er like stort som en bil, det veier 600 kg og en blekksprut har tre hjerter.
Nysgjerrige besøkende fikk muligheten til å holde på et grisehjerte,(et grisehjerte ligner veldig på et menneskehjerte) se inne i det, utforske og spørre og grave om de tingene de lurte på om hjertet sitt. Hvor stort er hjertet? Se på knyttneven din, akkurat så stort er ditt hjerte.

Haldor 6 år Haldor, 6 år

Bamsedoktor
Gav oss en mulighet til å komme litt ”under huden” til de aller minste barna. Vi vet at barn kan ha mange tanker og følelser knyttet til sykdom og sykehus, og via bamsedoktor kan de leke seg til ny forståelse gjennom ekte medisinsk utstyr og med helsepersonell som veiledere.

Ingrid Anne Olav Ingrid, Olav og Anne

Lyden av sirener gikk så absolutt ”under huden” på oss denne helgen.
Det var RØDE KORS som kom med ambulanse og diverse førstehjelpsutstyr. Barna fikk kjøre i ambulansen med sirenene på. Det ble gitt undervisning om hva man skulle gjøre om man trengte akutt hjelp. Hjertekompresjon på både voksne, barn og babyer ble illustrert. Røde Kors har et bredt tilbud til barn og unge, du kan lese mer om tilbudet i ditt nærområde på rodekors.no.

rødekors
Stor takk til Røde Kors, Sykehuset i Østfold og Blodbanken som gjorde denne helgens aktiviteter mulig!

// Line Fagerli Bjørnebekk

Read More

Heihei!
Jeg heter Thea Petrine, og har vært så heldig å få ha arbeidsuke på Inspiria nå i uke 48. Til vanlig går jeg i 10. klasse på Grålum ungdomsskole, men det er veldig kjekt å få et lite avbrekk fra skolehverdagen!
Hittil har jeg jobbet mye i caféen og litt i butikken Logia, men jeg har også fått være med på undervisningsopplegget “Min fantastiske kropp” med 25 andreklassinger. Det var utrolig koselig! Jeg tror at det er veldig spennende å jobbe på et sted som Inspiria – det skjer alltid noe her.

IMG_3703-2

Ovenfor her er en av mine favorittutstillinger her på Inspiria – den viser nemlig hvor mange av de andre som har testet utstillingen som har de samme egenskapene som deg, for eksempel blondt hår, øreflipper og hvordan man krysser armene.

IMG_3701

Som det står på bildet over (liiitt uklart, haha – det blir bedre hvis du trykker på det), så har 880 av 28042 andre personer akkurat de samme egenskapene som meg. Det er litt rart å tenke på!
Nå gleder jeg meg til å fullføre resten av uka, og det er liten tvil om at jeg skal tilbake hit flere ganger
-Thea Petrine

Read More

Helgen 9. og 10. november 2013 ble FLL arrangert på INSPIRIA – det var stor stemning i senteret! Vi ble imponerte over alt ungdommene har fått til på kort tid. 🙂

Bildene fra turneringsdagene kan du se på Flickr.

Vi gratulerer vinnerlagene som får dra til Bodø i den nasjonale turneringen!

_MG_9887
The Hurricane!

_MG_0730
Cicignon Extreme Fire!

_MG_0723
Vang Pro Thinkers!

Read More

Vår strålende sommer!
Denne sommeren har vært fantastisk og den beste på flere år! Snart er det over og høsten nærmer seg. Men ikke riktig ennå. I følge meteorologene skal vi (i alle fall her i sør-øst) få kjenne den deilige sommervarmen noen dager til! Nydelig tenker nok de fleste, for de fleste av oss elsker vel sola. 🙂 Vi trenger den også for å holde oss friske.

Sola er vår viktigste kilde til vitamin D for å styrke beinbygningen og en rekke andre viktige prosesser i kroppen. Vi blir også i bedre humør og får mer overskudd. Bakdelen er at for mye sol kan føre til at vi blir syke. I verste fall får hudkreft dersom vi overdriver solingen og ikke beskytter oss på riktig måte.

Skyggejakten – konkurranse for 9. og 10. trinn.
På INSPIRIA har vi en skolekonkurranse for ungdomsskolens 8. og 9. trinn som pågår nå. Den heter SKYGGEJAKTEN og handler om – ja nettopp skygge for å beskytte barn og unge mot for mye sol. Det å ha muligheten til å gå i skyggen deler av dagen er svært viktig og jo yngre man er, jo viktigere er det. Vi er så heldige at vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelse til å gjennomføre dette hos oss!

Sjekk ut videosnutten vi laget:

Hudkreft
Hudkreft er den nest vanligste kreftformen i Norge, hos begge kjønn og antall tilfeller øker stadig. De som forsker på dette mener det skyldes at vi har endret sol-vanene vår; vi reiser oftere til syden, blir oftere solbrente og soler oss i solarium. Norge ligger faktisk på 4 plass i verden i antall hudkreft tilfeller pr. år – til tross for at vi har såpass lite sol! De gode solstrålene kan altså bli onde i store doser.  UV-strålene fra sola er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling deles inn i UVA-, UVB- og UVC-stråling, ut fra hvor energirik den er. Jo kortere frekvens, desto høyere energi.

Hva har betydning for UV-strålingen som når jorda?

  • Tykkelsen på skydekket – jo tykkere skydekke, desto mindre UV
  • Tykkelsen på ozonlaget – jo tykkere ozon, desto mindre UV
  • Hvor høyt på himmelen sola står, noe som avhenger av breddegrad, årstid og tid på dagen – høy sol gir mer UV
  • Refleksjon fra snø og vann – UV-strålingen er høyere ved vannet og når det er snø

Du kan lese mer om UV-stråler her: Hva er UV-stråling? – Statens strålevern

hender-barn_m

Bilde lånt fra Kreftforeningens nettbutikk.

Her ser du bilde av «magiske» UV-perler som er hvite, men som får masse farger når de utsettes for UV-stråler. Disse kan kjøpes på nett og kan jo være en super bursdagsgave. Rimelige er de også!

Hvor mye kan vi da være i sola uten å bli syke? Heldigvis er hudkreft den kreftformen som lettest kan forebygges. Faktisk 90-95% av alle tilfeller kan forebygges. Kreftforeningen anbefaler følgende solvett-regler:

  1. Ta pauser fra sola – unngå å bli solbrent
  2. Bruk klær, solhatt og solbriller
  3. Bruk solkrem med minst faktor 15
  4. Unngå solarium – det øker risikoen for føflekkreft

Du kan lese mer om dette her: Sol, solarium og kreft – Kreftforeningen

MEN, selv om dette er litt trist lesing er det GODE NYHETER på vei.
Nylig oppdaget norske forskere en mikroorganisme som kan bli nyttig i framtidens solkrem. Bakterien, som har det latinske navnet Micrococcus luteus, lever i Trondheimsfjorden og har en egenskap som er både sjelden og ettertraktet i kosmetisk og medisinsk sammenheng: Den har et pigment som kan absorbere UV-ståler med lang bølgelengde (350 – 475 nanometer).

6381655745_79a9186f81

Illustrasjonsfoto: Flickr, Nathan Reading, (CC BY 2.0)

UV-stråler med lang bølgelengde er nettopp assosiert med flere typer hud- og føflekk-kreft. I dag finnes det ikke solkremer som klarer å filtrere ut denne typen stråler. Men nå har det norske selskapet Promar as tatt ut patenter på å både produsere og å bruke det lysfiltrerende stoffet fra bakterien i framtidens solkrem. Det har de gjort ved hjelp av forskere fra SINTEF. «Strålende» nyheter, bokstavelig talt!

Her kan du lese mer om dette: Lager supersolkrem av fjord-bakterie | Gemini

Så selv om sommeren er på hell – husk å beskytte deg ennå litt til, siden på fjellet til vinteren og i påskesola når den tid kommer 🙂

Fortsatt god sommer og nyt sola med måte!

Forfatter: Trine Øiestad-Waglen

Read More

tusenfryd4

Nå er endelig sommeren her! Dagene er varme og de fylles av venner, familie, lek og moro. Vi bruker tiden vår til det vi synes er gøy. Noen sitter hjemme og koser seg med kjemibøker på fritiden, og andre drar på stranda eller parken med venner.

Uansett hva du synes er moro
– håper vi at du vil dele det med oss i sommer.

I sommer har vi nemlig en Instagram-konkurranse: Du kan vinne 5 billetter til TusenFryd, hvor du kan ha det frydelig moro.

Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen av billettene, er å legge ut et bilde på Instagram som du tagger med konkurranse-hashtaggen vår #MoroMedMening.

Vinneren av konkurransen trekkes 8. august.

Temaet for denne sommerkonkurransen er altså moro med mening:
Hva er moro med mening for DEG?

Vi vet hva vi synes er moro (science!), men hva gjør du i sommer som DU synes er gøy? Det vil vi gjerne se på Instagram!

Vi velger ut noen av bidragene og viser de fram på vår Facebookside, så ved å delta i konkurransen ved å bruke hashtaggen #MoroMedMening sier du altså at dette er helt greit for deg.

Lykke til – og ha det moro i sommer!

Read More